Tarieven

Vanaf 1 januari 2016 gelden de uniforme tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit. Meer informatie over de behandelcodes en tarieven vindt u op de website van allesoverhetgebit.nl